Polityka prywatności

Ochrona prywatności klientów jest bardzo ważna dla firmy SmartCarRental Rent a Car (zwanej dalej SmartCarRental). Niniejsza strona jasno określa politykę firmy, aby pomóc klientom zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe są pozyskiwane, wykorzystywane i chronione na stronie internetowej SmartCarRental Rent a Car (zwanej dalej "niniejszą stroną internetową").

Personal Information Provided by Our Customers

SmartCarRental prosi klientów o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i numeru prawa jazdy w celu dostarczenia przez spółkę informacji o naszych produktach i usługach. Ponadto, podczas dostarczania informacji klientom, zdarzają się przypadki, w których prosimy o podanie danych osobowych innych niż wymienione powyżej, ale takie nieistotne informacje są uzyskiwane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez klienta.

 

 

Adres IP, pliki cookie i sygnalizatory WWW

Aby zarządzać niniejszą stroną internetową, SmartCarRental gromadzi adresy IP używane przez komputery klientów podczas połączenia z Internetem. Adresy IP gromadzone przez nasz serwer internetowy są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedniego i bezpiecznego zarządzania i działania usług oferowanych na tej stronie internetowej, zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi oraz, w przypadku problemu z naszym serwerem internetowym, umożliwienia szybkiej identyfikacji i usunięcia przyczyny. Adresy IP nie są nigdy wykorzystywane ani ujawniane jako dane osobowe.

Informacje gromadzone przez SmartCarRental w celu oceny korzystania przez klientów z naszych usług nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji osób ani ujawniane w jakiejkolwiek formie. Jeśli jednak zostanie to uznane za konieczne, osoby fizyczne mogą zostać zidentyfikowane, a środki zaradcze wdrożone przy użyciu adresów IP w celu ochrony strony internetowej i klientów SmartCarRental.

Nasza firma korzysta z plików cookie i technologii web beacon w celu śledzenia trasy, którą klienci pokonali, aby odwiedzić naszą stronę internetową, rejestrowania działań klientów na naszej stronie internetowej oraz oceny i ulepszania naszej strony internetowej, aby uczynić ją bardziej użyteczną dla klientów. Nie używamy plików cookie ani technologii web beacon do rejestrowania informacji związanych z poszczególnymi klientami, więc informacje o konkretnych klientach nigdy nie są przechowywane ani wykorzystywane.

Przeglądarka, z której korzystasz, może być ustawiona tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała Cię, gdy pliki cookie zostały wysłane.

W niektórych przypadkach pliki cookie naszej firmy mogą być przechowywane, a reklamy mogą być przesyłane za pośrednictwem stron trzecich (lub innych stron internetowych), na podstawie powierzenia stronom trzecim (lub innym stronom internetowym), którym zleciliśmy dystrybucję reklam.

Klienci mogą wyłączyć korzystanie z plików cookie, usuwając je.

 

SSL (Security)

Niniejsza witryna internetowa chroni prywatność klientów za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer, standard branżowy, który szyfruje informacje przesyłane przez Internet) w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych osobowych za pośrednictwem tej witryny. Dane osobowe są automatycznie szyfrowane przed ich wysłaniem, gdy klienci korzystają z przeglądarki kompatybilnej z SSL.

 

 

Wykorzystanie danych osobowych

Przeznaczenie danych osobowych jest określone na każdej stronie internetowej, na której klienci powinni je zarejestrować. SmartCarRental nigdy nie wykorzystuje takich informacji do celów innych niż określone.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim i wtórne wykorzystanie danych osobowych

Istnieją przypadki, które mogą wymagać udostępnienia danych osobowych stronie trzeciej, w zależności od rodzaju usługi żądanej przez klienta za pośrednictwem tej strony internetowej. W takich przypadkach klienci zostaną poinformowani, że dane osobowe zostaną udostępnione stronie trzeciej, zanim zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na ujawnienie takich informacji. (Na przykład dane osobowe są przekazywane odpowiedniej agencji wynajmu samochodów podczas dokonywania rezerwacji, a informacje takie jak nazwiska i adresy są przekazywane usługom pocztowym w celu wysyłania materiałów do klientów).

Poza powyższymi przypadkami SmartCarRental nigdy nie udostępnia danych osobowych klientów stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody klienta. Informacje mogą być jednak udostępniane bez uprzedniej konsultacji z klientem w takich przypadkach, gdy zostanie to uznane za konieczne w celu ochrony życia lub praw człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych lub we współpracy z organami publicznymi, takimi jak sądy lub organy ścigania, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Zarządzanie danymi osobowymi

SmartCarRental ściśle zarządza danymi osobowymi otrzymanymi od klientów za pośrednictwem tej strony internetowej, aby zapobiec ich utracie lub zniesławieniu. Ponadto dane osobowe są chronione w środowisku dostępnym tylko dla administratora systemu tej witryny. SmartCarRental wdraża rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec wyciekom do osób trzecich lub nieautoryzowanej zmianie danych.

W przypadku, gdy usługi związane z obsługą tej strony internetowej lub wykorzystaniem i zarządzaniem danymi osobowymi są zlecane podwykonawcom, SmartCarRental ściśle nadzoruje i zarządza przetwarzaniem danych osobowych przez podwykonawców.

Odpowiedzialność klienta

Niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych. Obowiązkiem klienta jest zapoznanie się z polityką prywatności linków zewnętrznych.

Klienci korzystają z tej strony internetowej według własnego uznania. SmartCarRental nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji uzyskanych w zamian za dane osobowe z zewnętrznych stron internetowych połączonych z tą witryną.

Zapytania klientów dotyczące danych osobowych

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania lub zmiany danych osobowych, należy skontaktować się z poniższym numerem.

Zostaniesz poproszony o podanie odpowiednich informacji w celu potwierdzenia tożsamości klienta.

 

Zgodność z przepisami i ulepszenia

SmartCarRental ściśle przestrzega przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Firma stale weryfikuje przepisy dotyczące powyższych zasad i danych osobowych, a od czasu do czasu wprowadzane są zmiany. Wszystkie zmiany są zgłaszane na tej stronie.

Uwaga: Prawem właściwym jest prawo greckie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Umową grecką a Umową angielską, zastosowanie ma Umowa grecka.

 

This website uses cookies
We use cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.