Privacybeleid

Het beschermen van de privacy van klanten is erg belangrijk voor SmartCarRental Rent a Car (hierna te noemen SmartCarRental). Deze pagina geeft een duidelijk overzicht van het bedrijfsbeleid om klanten te helpen begrijpen hoe persoonlijke informatie wordt verkregen, gebruikt en beschermd op de website van SmartCarRental Rent a Car (hierna te noemen "deze website").

Persoonlijke informatie verstrekt door onze klanten

SmartCarRental vraagt klanten om hun naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rijbewijsnummer zodat het bedrijf informatie kan verstrekken over onze producten en diensten. Daarnaast zijn er bij het verstrekken van informatie aan klanten gevallen waarin we vragen om andere persoonlijke gegevens dan hierboven vermeld, maar dergelijke niet-essentiële informatie wordt alleen verkregen na toestemming van de klant.

 

 

IP-adres, cookies en webbakens

Voor het beheer van deze website verzamelt SmartCarRental de IP-adressen die worden gebruikt door de computers van de klanten wanneer deze verbinding maken met het internet. De IP-adressen die door onze webserver worden verzameld, worden enkel gebruikt om de diensten die op deze website worden aangeboden op een gepaste en veilige manier te beheren en te laten werken, om ongeoorloofde toegang te voorkomen en om, in geval van een probleem met onze webserver, de oorzaak ervan snel te kunnen vaststellen en verhelpen. Deze IP-adressen worden nooit gebruikt of vrijgegeven als persoonlijke informatie.

Informatie die door SmartCarRental wordt verzameld om het gebruik van onze diensten door klanten te beoordelen, wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren en wordt op geen enkele wijze openbaar gemaakt. Indien dit echter noodzakelijk wordt geacht, kunnen personen worden geïdentificeerd en tegenmaatregelen worden genomen met behulp van IP-adressen om de website en de klanten van SmartCarRental te beschermen.

Ons bedrijf maakt gebruik van cookies en web beacon technologieën om de route te traceren die klanten namen om onze website te bezoeken, de activiteiten van klanten op onze website te registreren en onze website te evalueren en verbeteren om deze nuttiger te maken voor klanten. We gebruiken geen cookies of web beacon technologieën om informatie met betrekking tot individuele klanten te registreren, dus informatie over specifieke klanten wordt nooit opgeslagen of gebruikt.

De browser die u gebruikt kan worden ingesteld om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden.

In sommige gevallen kunnen de cookies van ons bedrijf worden opgeslagen en kunnen advertenties worden verzonden via derden (of andere websites), op basis van toevertrouwing aan derden (of andere websites) die wij opdracht hebben gegeven voor de verspreiding van advertenties.

Klanten kunnen het gebruik van cookies uitschakelen door ze te verwijderen.

 

SSL (beveiliging)

Deze website beschermt de privacy van klanten door gebruik te maken van SSL (Secure Sockets Layer, industriestandaard beveiliging die informatie versleutelt die via het internet wordt verzonden) om een veilige overdracht van persoonlijke informatie via deze website te garanderen. Persoonlijke gegevens worden automatisch versleuteld voordat ze worden verzonden wanneer klanten een browser gebruiken die compatibel is met SSL.

 

 

Gebruik van persoonlijke informatie

Het beoogde gebruik van persoonlijke informatie wordt vermeld op elke webpagina waar klanten geacht worden deze informatie te registreren. SmartCarRental gebruikt dergelijke informatie nooit voor andere doeleinden dan aangegeven.

Bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden en secundair gebruik van persoonlijke informatie

Er zijn gevallen waarin persoonlijke informatie moet worden gedeeld met een derde partij, afhankelijk van het type dienst dat door de klant via deze website wordt aangevraagd. In dergelijke gevallen worden klanten geïnformeerd dat persoonlijke informatie zal worden gedeeld met een derde partij, voordat hen wordt gevraagd om toestemming te geven voor het vrijgeven van dergelijke informatie. (Persoonlijke informatie wordt bijvoorbeeld doorgegeven aan het betreffende autoverhuurbedrijf bij het maken van reserveringen en informatie zoals namen en adressen worden doorgegeven aan postdiensten om materiaal naar klanten te sturen).

Afgezien van de bovengenoemde gevallen, deelt SmartCarRental nooit persoonlijke klantinformatie met een derde partij zonder eerst toestemming van de klant te hebben verkregen. Informatie kan echter worden gedeeld zonder eerst de klant te raadplegen, in gevallen waarin dit noodzakelijk wordt geacht om leven of mensenrechten te beschermen in noodsituaties, of in samenwerking met een verzoek van overheidsinstanties zoals rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met wetten en verordeningen.

Persoonlijke informatie beheren

SmartCarRental beheert persoonsgegevens die via deze website van klanten worden ontvangen strikt om verlies of aantasting te voorkomen. Daarnaast worden persoonlijke gegevens beveiligd in een omgeving die alleen toegankelijk is voor de systeembeheerder van deze website. SmartCarRental legt strikte veiligheidsmaatregelen ten uitvoer om lekken naar derden of ongeoorloofde wijziging van gegevens te voorkomen.

Indien diensten met betrekking tot de werking van deze website, of tot het gebruik en beheer van persoonsgegevens, worden uitbesteed, houdt SmartCarRental strikt toezicht op en beheert zij de behandeling van persoonsgegevens door onderaannemers.

Verantwoordelijkheid van de klant

Deze website bevat links naar andere websites. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid van externe links.

Klanten gebruiken deze website naar eigen goeddunken. SmartCarRental aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van enige informatie verkregen in ruil voor persoonlijke gegevens van externe websites gelinkt aan deze website.

Customer Inquiries Regarding Personal Information

Voor informatie over de behandeling of wijziging van persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met het onderstaande nummer.

U wordt gevraagd de juiste informatie te verstrekken om de identiteit van de klant te bevestigen.

 

 

Legal Compliance and Improvements

SmartCarRental houdt zich strikt aan de wetten en verordeningen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Het bedrijf herziet voortdurend de bedrijfsregels met betrekking tot het bovenstaande beleid en persoonlijke informatie, en van tijd tot tijd worden herzieningen doorgevoerd. Alle herzieningen worden op deze pagina vermeld.

Opmerking: De wetten van Griekenland zijn van toepassing. Als er verschillen zijn tussen de Griekse overeenkomst en de Engelse overeenkomst, is de Griekse overeenkomst van toepassing.

This website uses cookies
We use cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.