Privacybeleid

 
Het beschermen van de privacy van klanten is erg belangrijk voor SmartCarRental Rent a Car (hierna SmartCarRental genoemd).
Deze pagina schetst duidelijk het bedrijfsbeleid om klanten te helpen begrijpen hoe persoonlijke informatie wordt verkregen, gebruikt en beschermd op de SmartCarRental Rent a Car-website (hierna "deze website" genoemd).

Persoonlijke informatie verstrekt door onze klanten

SmartCarRental vraagt klanten om hun naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rijbewijsnummer op te geven zodat het bedrijf informatie kan verstrekken over onze producten en diensten. Bovendien zijn er bij het verstrekken van informatie aan klanten gevallen waarin we om andere persoonlijke gegevens vragen dan hierboven vermeld, maar dergelijke niet-essentiële informatie wordt alleen verkregen nadat de klant toestemming heeft gegeven.

IP-adres, cookies en webbakens

Om deze website te beheren, verzamelt SmartCarRental de IP-adressen die door de computers van klanten worden gebruikt wanneer ze met internet zijn verbonden. IP-adressen die door onze webserver worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het juiste en veilige beheer en de werking van de diensten die op deze website worden aangeboden, om ongeoorloofde toegang te voorkomen en, in het geval van een probleem met onze webserver, om het mogelijk te maken om de oorzaak. Deze IP-adressen worden nooit gebruikt of bekendgemaakt als persoonlijke informatie.
Informatie die door SmartCarRental wordt verzameld om het gebruik van onze services door klanten te beoordelen, wordt nooit gebruikt voor het identificeren van personen of wordt in welke vorm dan ook openbaar gemaakt. Wanneer dit echter noodzakelijk wordt geacht, kunnen individuen worden geïdentificeerd en kunnen tegenmaatregelen worden genomen met behulp van IP-adressen om de website en de klanten van SmartCarRental te beschermen.

Ons bedrijf maakt gebruik van cookies en web beacon-technologieën om de route te volgen die klanten hebben afgelegd om onze website te bezoeken, de activiteiten van klanten op onze website vast te leggen en onze website te evalueren en te verbeteren om deze nuttiger te maken voor klanten. We gebruiken geen cookies of web beacon-technologieën om informatie over individuele klanten vast te leggen, dus informatie over specifieke klanten wordt nooit opgeslagen of gebruikt.
De browser die u gebruikt, kan worden ingesteld om cookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer cookies zijn verzonden.

In sommige gevallen kunnen de cookies van ons bedrijf worden opgeslagen en kunnen advertenties worden verzonden via derden (of andere websites), op basis van toewijzing aan derden (of andere websites) die we hebben ingeschakeld voor de distributie van advertenties.
Klanten kunnen het gebruik van cookies uitschakelen door ze te verwijderen.

SSL (beveiliging)

Deze website beschermt de privacy van de klant door gebruik te maken van SSL (Secure Sockets Layer, industriestandaard beveiliging die informatie versleutelt die via internet wordt verzonden) om een veilige overdracht van persoonlijke informatie via deze website te garanderen. Persoonlijke informatie wordt automatisch gecodeerd voordat deze wordt verzonden wanneer klanten een browser gebruiken die compatibel is met SSL.

Gebruik van persoonlijke informatie

Het beoogde gebruik van persoonlijke informatie wordt vermeld op elke webpagina waarop klanten deze moeten registreren. SmartCarRental gebruikt dergelijke informatie nooit voor andere doeleinden dan vermeld.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan een derde partij en secundair gebruik van persoonlijke informatie

Er zijn gevallen waarin het nodig kan zijn persoonlijke informatie te delen met een derde partij, afhankelijk van het type dienst dat de klant via deze website vraagt. In dergelijke gevallen zullen klanten worden geïnformeerd dat persoonlijke informatie zal worden gedeeld met een derde partij, voordat om hun toestemming wordt gevraagd om dergelijke informatie vrij te geven. (Persoonlijke informatie wordt bijvoorbeeld bij het maken van reserveringen doorgegeven aan het juiste autoverhuurbedrijf en informatie zoals namen en adressen worden aan postdiensten verstrekt om materiaal naar klanten te sturen.)
Afgezien van de bovenstaande gevallen deelt SmartCarRental nooit persoonlijke klantinformatie met een derde partij zonder eerst de toestemming van de klant te hebben verkregen. Informatie kan echter worden gedeeld zonder eerst de klant te raadplegen, in gevallen waarin dit nodig wordt geacht om het leven of de mensenrechten in noodsituaties te beschermen, of in samenwerking met een verzoek van overheidsinstanties zoals rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met wetten en verordeningen.

Persoonlijke informatie beheren

SmartCarRental beheert de persoonlijke informatie die via deze website van klanten wordt ontvangen strikt om verlies of laster te voorkomen. Bovendien wordt persoonlijke informatie beschermd in een omgeving die alleen toegankelijk is voor de systeembeheerder van deze website. SmartCarRental implementeert strikte beveiligingsmaatregelen om lekken naar derden of ongeoorloofde wijziging van gegevens te voorkomen.
In het geval dat diensten die verband houden met de werking van deze website, of met het gebruik en beheer van persoonlijke informatie, worden uitbesteed, houdt SmartCarRental strikt toezicht op en beheert deze de verwerking van persoonlijke informatie door onderaannemers. strictly oversees and manages the handling of personal information by subcontractors.

Verantwoordelijkheid van de klant

Deze website bevat links naar andere websites. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het privacybeleid van externe links na te gaan.
Klanten gebruiken deze website naar eigen inzicht. SmartCarRental aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die is verkregen in ruil voor persoonlijke informatie van externe websites die aan deze website zijn gelinkt.

Vragen van klanten met betrekking tot persoonlijke informatie

Voor informatie over de omgang met of wijziging van persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met het onderstaande nummer.
U wordt gevraagd om de juiste informatie te verstrekken om de identiteit van de klant te bevestigen.

Wettelijke naleving en verbeteringen

SmartCarRental houdt zich strikt aan de wetten en verordeningen inzake de bescherming van persoonlijke informatie.
Het bedrijf herevalueert voortdurend de bedrijfsregelgeving met betrekking tot het bovenstaande beleid en persoonlijke informatie, en af en toe worden er herzieningen doorgevoerd. Alle herzieningen worden op deze pagina gerapporteerd.

Opmerking: het toepasselijke recht is dat van Griekenland. Indien er verschillen zijn tussen de Griekse overeenkomst en de Engelse overeenkomst, is de Griekse overeenkomst van toepassing.